Garderobe

Det vil være garderobefasiliteter i målområde ved kommunegården, der kan man dusje og skifte tøy.