Løypetrase

Starten går fra Thonhotellet i Sandvika. Deretter følges Sandviksveien, Slependveien, Billingstadsletta, Fekjan, Slemmestadveien og Kirkeveien til Asker sentrum, Drammensveien, Kirkelina, Ringeriksveien (Fv 285) til Sylling, Modumveien (Fv 284) og Øst-Modumveien (Fv 284) og over brua til Vikersund, Strandveien, Ringeriksveien-Vikersundveien-Askveien (Rv 35) til avkjøring ved Busundveien, Gomnesveien, Hundstadveien, Røyseveien, inn på E16 ved Vik, E16 til avkjøring ved Utstranda, som følges til den går inn på E16 igjen, E16 til avkjøring Fv285 før Skarettunellen, Fv285 forbi Skarettunnelen, deretter E16 over Sollihøgda og ned til avkjøring Ringeriksveien-Skuiveien, som følges til mål ved Kirkerudbakken.

 

Rittets korte løype følger veien til Sylling og deretter over til Skarettunellen, hvor løypen går inn i lang trase.

Mat- og drikkestasjoner

  1. Matstasjon - Vikersund
  2. Matstasjon - Vik
  3. Drikkestasjon - Sollihøgda

Løypekart

Høydeprofil

Høydeprofilen til Tyrifjorden Rundt er som vist på bildet under.