Løypetrase

Starten går fra Bryggetorget i Sandvika sentrum. Deretter følges Sandviksveien, Slependveien, Billingstadsletta, Fekjan, Slemmestadveien og Kirkeveien til Asker sentrum, Drammensveien, Kirkelina, Ringeriksveien (Fv 285) til Sylling, Modumveien (Fv 284) og Øst-Modumveien (Fv 284) og over brua til Vikersund, Strandveien, Ringeriksveien-Vikersundveien-Askveien (Rv 35) til avkjøring ved Busundveien, Gomnesveien, Hundstadveien, Røyseveien, inn på E16 ved Vik, E16 til avkjøring ved Utstranda, som følges til den går inn på E16 igjen, E16 til avkjøring Fv285 før Skarettunellen, Fv285 forbi Skarettunnelen, deretter E16 over Sollihøgda og ned til avkjøring Ringeriksveien-Skuiveien, som følges til mål ved Kirkerudbakken.

I 2023 vil rittet gå gjennom og ikke utenom Skarettunnelen på grunn av veiarbeid.

Rittets korte løype følger veien til Sylling og deretter over til Skaret-tunellen, hvor løypen går inn i lang trase.

I 2023 må også kort løype gå gjennom Skaret-tunnelen. Dvs når de kommer opp til Skaret kjører de videre mot Hønefoss og ut på E16. De kjører så av E-16 igjen før neste tunnel og mot Utstranda. Der kjører de så under veien og på E-16 igjen mot Oslo. Deretter følger lang løype inn til mål.

Mat- og drikkestasjoner

  1. Matstasjon – Vikersund
  2. Matstasjon – Vik
  3. Drikkestasjon – Sollihøgda

Løypekart

https://ridewithgps.com/routes/39646469?fbclid=IwAR3_yoVnGhapUCSQA1ja_j35E27-E_XdlbHZyqL7PEIJo5OFZ1fAkxLtexY

Høydeprofil

Høydeprofilen til Tyrifjorden Rundt ligger på Løypekartet.