Reglement

Tyrifjorden Rundt arrangeres etter Norsk sykkelrittforeningens Ritt og sikkerhetsreglement.

Under er ett utdrag av de viktigste reglene:

  1. Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm
  2. Landeveissykkel anbefales. Det er forbudt å montere utstyr for temporitt
  3. Vegtrafikkloven og rittreglement skal overholdes
  4. Følgekjøretøy er IKKE tillatt i turritt.

Lisens – deltakelse

Lisens fra Norges Cycleforbund, engangs- eller aktiv, er obligatorisk for å delta i rittet.

Ryttere med aktiv lisens melder seg på med sin klubbs navn og kan i tillegg ha med navn tilknyttet bedriften rytteren er ansatt i.

Kommersielle team-navn, som ikke er registrert i NCF, kan ikke benyttes.

Følgekjøretøy

Følgekjøretøy, biler eller annet kjøretøy som følger enkelt-ryttere eller lag underveis i løypetraseen med hensikt å gi assistanse til rytter underveis, er ikke tillatt med mindre det er gitt spesiell tillatelse fra arrangør. Kontakt rittarrangør for mer informasjon.

Straffereaksjoner

  1. Dersom en rytter opptrer uaktsomt, usportslig eller ikke følger veitrafikklovene, kan arrangøren diskvalifisere eller nekte rytteren å starte
  2. En rytter som kaster flasker, slanger, dekk, papir eller annet søppel vil få tillegg i tid eller diskvalifiseres, ref. punkt 1
  3. Lag som ikke overholder regler om følgebil kan bli ilagt tidsstraff ellre diskvalifiseres