Reglement

Tyrifjorden Rundt arrangeres etter Norsk sykkelrittforeningens Ritt og sikkerhetsreglement.

Under er ett utdrag av de viktigste reglene:

  1. Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm
  2. Landeveissykkel anbefales. Det er forbudt å montere utstyr for temporitt
  3. Vegtrafikkloven og rittreglement skal overholdes
  4. Følgekjøretøy er IKKE tillatt i turritt.

Forsikring

Alle som deltar i rittene vår må ha en forsikring. Dette kan være Startklar som nå selges for Styrkeprøven, Jotunheimen Rundt, Grenserittet og Oslo Klassikerne. Det kan også være en reiseforsikring el.l. som gir deg dekning også ved deltagelse i turitt. Du må selv sjekke av din forsikring gir deg dekning. 

Vi selger også forsikringen Startklar. Dette er en forsikring som gjelder i ett år for alle typer idrettsarrangementer. Du kan lese mer om Startklar her.

Ønsker du å kjøpe Startklar, så kan du gjøre det her.

Følgekjøretøy

Følgekjøretøy, biler eller annet kjøretøy som følger enkelt-ryttere eller lag underveis i løypetraseen med hensikt å gi assistanse til rytter underveis, er ikke tillatt med mindre det er gitt spesiell tillatelse fra arrangør. Kontakt rittarrangør for mer informasjon.

Straffereaksjoner

  1. Dersom en rytter opptrer uaktsomt, usportslig eller ikke følger veitrafikklovene, kan arrangøren diskvalifisere eller nekte rytteren å starte
  2. En rytter som kaster flasker, slanger, dekk, papir eller annet søppel vil få tillegg i tid eller diskvalifiseres, ref. punkt 1
  3. Lag som ikke overholder regler om følgebil kan bli ilagt tidsstraff ellre diskvalifiseres