Sikkerhet

Sikkerhet i et turritt er viktig, både for deltakere, arrangør, tilskuere og andre trafikanter. Ansvaret for at sikkerheten i rittet blir ivaretatt ligger både hos arrangør og hos deltakerne. Tyrifjorden Rundt følger en løype som er åpen for normal trafikk hvor vanlig trafikkregler gjelder.

Vi oppfordrer derfor alle å gjennomgå ritt-reglementet og sikkerhetspunktene under før gjennomføring av rittet.

Sikring av løypetrase

Løypa vil bli skiltet i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet.

  • Skilt med piler vil markere endringer av vei- eller retning i forkant av hvert kryss eller rundkjøring.
  • I områder hvor man må utvise spesiell varsomhet vil det stå egne skilt

Stasjonære vakter vil være stasjonert ved alle farlige punkter, kryss og rundkjøringer i traséen.

Merk! Løypevaktenes har ikke mandat til å regulere annen trafikk, kun varsle andre trafikanter om syklister og vise syklistene riktig vei videre. Vanlige trafikk-regler gjelder for alle deltakere i rittet.

Stasjonære vakter har mandat til å dirigere trafikk.

Trafikksikkerhet

Vi ber alle deltakere og følgebiler utvise spesiell varsomhet på følgende strekninger:

  • Fra matstasjonen i Vik til avkjørsel ved Utstranda samt fra Sollihøgda til avkjørsel inn på Ringeriksveien før Skui følger løypetraseen E16 som er stamvei fra Bergen. Ta hensyn til annen trafikk og slipp forbi biler som kommer bakfra der det er mulig.
  • Fra Utstranda til Sollihøgda går traseen på en smal og svingete vei. Gi plass til møtende trafikk.

Sanitet

Det vil også finnes førstehjelpsutstyr på matstasjonene og i mål.