Følgebiler

I henhold til reglement for turritt fra NCF er det ikke tillatt med følgebiler.

Ta kontakt med arrangør for mer informasjon.