Lagkonkurranse

Lagkonkurransen i Tyrifjorden Rundt er ett tilbud til klubber/lag som har tilstrekkelig antall ryttere for å kunne delta.

Lagpuljene er kun for ryttere som tilhører de respektive lagene.

Startpuljer

Lag som deltar i lagkonkurrasen vil få egen pulje under påmelding. Startpuljene vil kunne bli slått sammen til større puljer slik at rittet startet med mest mulig fulle puljer.

Endelig startoppsett vil bli publisert på ett senere tidspunkt.

Hvis dere har spesielle ønsker om hvordan puljen deres skal se ut så ta kontakt med rittleder.

Passering av lag/enkelteryttere/grupper av ryttere

Enkelte lag vil ta igjen andre lag eller enkeltryttere og mindre grupper av ryttere fra lag som har startet tidligere. For enkeltryttere eller mindre grupper av ryttere som har blitt frakjørt av eget lag gjelder det at disse lar lag passere uten å legge seg på hjul eller bryte inn i andre lags formasjonskjøring.

For lag som blir tatt igjen av et raskere lag gjelder det å sykle defensivt og avventer passering av siste rytter på raskere lag.

For lag som tar igjen et tidligere startet lag gjelder det å vente med å sykle forbi til man er på en veistrekning som egner seg for passering.